Sijoitussopimus

Sijoitussopimus pähkinänkuoressa:

"Koiran sijoittaminen on koirankasvatuksessa käytetty termi, jolla tarkoitetaa koiran kauppaa lykkäävin ehdoin. Luovuttaja (yleensä koiran kasvattaja) ja vastaanottaja ("ostaja") tekevät sopimuksen koiran sijoittamisesta. Sijoituksessa koiran jalostusoikeus jää luovuttajalle ja koiran hallintaoikeus vastaanottajalle. Koiran omistusoikeus on luovuttajalla tai vaihtoehtoisesti luovuttajalla ja vastaanottajalla yhteisesti, kunnes sijoitussopimus raukeaa. Näytteilleasettamis- ja kilpailuoikeudesta sovitaan tapauskohtaisesti. Luovuttaja voi vaatia koirasta vakuusmaksun, jonka hän palauttaa vastaanottajalle, jos koiraa käytetään jalostukseen. Vakuusmaksu saa olla korkeintaan puolet pennun hinnasta.

Narttu sijoitetaan yleensä yhtä pentuetta vastaan. Mikäli kyseessä on erityisen arvokas koira, esimerkiksi tuontikoira, tai rodulla on yleensä pienet pentueet, voidaan sopia kahdesta pentueesta. Sijoitussopimus raukeaa, kun sovittu määrä pentueita on syntynyt. Yksikin kuollut pentu lasketaan pentueeksi. Sopimus raukeaa myös koiran täyttäessä kolme tai neljä vuotta (sopimukseen mukaan). Mikäli sopimus raukeaa iän perusteella, luovuttaja saa pitää vakuusmaksun. Vastaanottajalla on velvollisuus ilmoittaa nartun kiiman alkamisesta ja terveyteen liittyvistä asioista. Luovuttaja maksaa kaikki jalostukseen ja pennuttamiseen liittyvät kulut (jalostustarkastukset, lisäruoka ja -madotukset) ja vastaanottaja normaalit koiranpitoon liittyvät kulut (ruoka, rokotukset, koiravero). Suomen Kennelliitto suosittelee käytettäväksi Kennelliiton sijoitussopimuskaavaketta." Lähde Wikipedia

Mitä tarkoittaa sijoituskoira kasvattajan näkökulmasta?

Sijoituskoira on koira, jonka kasvattaja haluaa sijoittaa perheeseen tarkoituksenaan käyttää ko. koiraa jalostukseen myöhemmin. Jokaisella kasvattajalla on kantanarttu, joka on pohjana pitkäjänteiselle jalostustyölle. Jos jalostustyötä haluaa jatkaa, ei ole mahdollista loputtomiin teettää pentuja kantanartulla (sitä kutsutaan pentutehtailuksi). Kasvattaja voi tietysti itse pitää kantanarttunsa narttupennun ja jatkaa sitä kautta jalostustyötään. Mutta jossain vaiheessa raja tulee vastaan, eikä ole koirien edun mukaista kasvattaa koiralauman kokoa kotonaan, jos tarkoituksena on pitää "kotikenneliä".

Missä on pentutehtailun raja? Yksi määritelmä on, että koiranpennuille ei riitä asianmukaisia tiloja eikä aikuisia koiria ei pystytä hoitamaan ja kouluttamaan. Suomessa rekisteröitiin vuonna 2005 42000 pentua, silloin Suomessa oli 6797 kasvattajaa. Yli sata pentua vuodessa kasvattavia kenneleitä oli yksi ja yli 50 pentua vuodessa kasvatti 26 kenneliä. Nämä kennelit olivat hyvin hoidettuja ja valvottuja, niissä oli asianmukaista työvoimaa hoitamaan koirat.

Pentutehtaat eivät ole pelkästään muiden maiden ongelma, vaan läänineläinlääkärit törmäävät erilaisiin pentutehtaisiin Suomessakin. Valkealassa oli 135 koiraa omakotitalossa, koirat elivät erittäin likaisissa tiloissa ja niillä oli paljon hoitamattomia sairauksia.

Itselleni on erittäin tärkeää, että koirani elävät kotonamme muun perheen kanssa ja jokaisella kotonamme elävällä koiralla on mahdollisuus harrastaa ja viettää rikasta, hyvää koiran elämää vanhuuden päiviin asti. Meille se on tarkoittanut käytännössä sitä, että neljä koiraa kotona on ehdoton yläraja, jonka jälkeen emme pysty tarjoamaan koirillemme yksilöllistä aktiivista harrastuselämää puhtaasti ajan puutteen vuoksi.

Minulle on tärkeää, että koiramme eivät elä suuressa koiralaumassa, vaan jokaisella koiralla on suhde minuun. Yhteen koiraan on helppo luoda suhde, ihminen on koiran elämän keskipiste. Koira on kuitenkin laumaeläin ja yksinäisen koiran elämä voi olla yksinäistä. Kahta koiraa on helppo hallita ja koirista on seuraa toisilleen. Kolme koiraa on jo lauma ja laumakäyttäytyminen alkaa tulla esiin. Pentu kiintyy helposti aikuisiin koiriin, joiden kanssa se viettää suurimman osan vuorokaudesta. Neljä koiraa on jo lauma ja laumakäyttäytyminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Kun koiria on neljä, saa tehdä töitä, jotta saa luotua koiriin yksilöllisen suhteen.

Mikä on siis sijoituskoira? Sijoituskoira on koira, jonka kasvattaja on sijoittanut perheeseen, jotta voisi jatkaa kasvatustyötään ko. pennun kautta.

Sopiiko minulle sijoituspentu?

Tärkein kysymys on, miksi haluat sijoituskoiran? Koska sijoitussopimus on sopimus, on tärkeää, että sopimuksesta on etua molemmille osapuolille. Minun ensimmäinen villakoirani oli sijoituskoira.

Syyt, miksi halusin sijoituskoiran, olivat melko perinteiset. En tiennyt villakoirista kovin paljoa ja halusin kasvattajan tuen harrastukseni alkumetreille. Halusin pentueen lupaavimman narttupennun, pennun, johon myös kasvattaja itse uskoi. En ollut kovin kiinnostunut näyttelyistä, mutta halusin jättää itselleni option siihen, että jos innostuisin näyttelyistä, kasvattaja a) uskoi pentuun, jonka luovutti minulle, b) saisin tukea trimmauksessa ja näyttelyssä esittämisessä. Lisäksi minulle oli ok, että koirani saisi pentuja, kunhan kasvattaja ottaisi vastuun terveysasioista, uroksen valinnasta, synnytyksestä, jne.

Jos haluat koiran, joka on puhtaasti sinun, sijoituskoira ei sovi sinulle. Kasvattaja on kiinnostunut sijoituskoirastaan, haluaa seurata sen kehitystä ja varmistaa, että sen turkki on hyvin hoidettu. Kasvattaja toivoo vastaanottajan olevan kiinnostunut viemään koiraa näyttelyihin ainakin muutaman kerran. Kasvattajaa kiinnostaa koiran luonne, jotta hän voisi arvioida, voiko koiraa käyttää jalostukseen. Jos yhteydenpito kasvattajaan ei tunnu sinulle luontevalta, ei ole hyvä ajatus ottaa sijoituskoiraa. Silloin sinulle sopii parhaiten koiranpentu, jonka voit ostaa omaksesi.

Mitä tarkoittaa sijoitussopimus?

Sopimuksia on monenlaisia, mutta Kennelliiton kasvattajasitoumuksen tehneet kasvattajat käyttävät SKL:n sijoitussopimusta. Sopimus määrittelee melko tarkasti kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus jättää jonkin verran vapautta tehdä lisäehtoja, mutta niiden täytyy olla kohtuullisia. Sopimusta tehdessään kannattaa olla tarkkana, että ymmärtää, mitä on sopimassa ja miettiä myös, onko sopimus kohtuullinen. Kun sopimuksen on allekirjoittanut, se on sitova sopimus. Jos sopimuksen lisäehdot askarruttavat, kannattaa ottaa yhteyttä Kennelliittoon ja kysyä asiaa. Huom: ennen kuin allekirjoittaa sopimuksen.

Agidream's sijoitussopimus

Miltä näyttää Agidream'sin sijoitussopimus? Sijoitussopimus on SKL:n sijoitussopimus alla mainituilla lisäehdoilla:

1. Omistusoikeus. Koiran hallintaoikeus kuuluu vastaanottajalle omistus- ja jalostusoikeuden jäädessä määräajaksi luovuttajalle.

2. Näytteilleasettamis-, koe- ja kilpailuoikeus. Luovuttaja pidättää itsellään näytteilleasettamisoikeuden koe- ja kilpailuoikeuden. Osapuolet sopivat tarkemmin näiden oikeuksien sisällöstä (esim. valmennus ja osallistumiskerrat) lisäehdoissa. Luovuttaja ilmoittaa vastaanottajalle viimeistään 30 päivää ennen, milloin hän aikoo viedä koiran näyttelyyn, kokeeseen tai kilpailuun.

Lisäehto: kaksi näyttelyä

3. Jalostusoikeuden käyttö ja omistusoikeuden siirtyminen. Omistusoikeus siirtyy vastaanottajalle, kun narttu on synnyttänyt yhden pentueen. Luovuttajalla on oikeus päättää, millä uroksella narttu astutetaan, ja rekisteröidä pentue omiin nimiinsä. Omistusoikeus siirtyy kuitenkin vastaanottajalle, vaikka narttu ei olekaan saanut pentuja, kun narttu täyttää 3 vuotta 4 vuotta.

Lisäehto: 4 vuotta

4. Vakuusmaksu. Vastaanottaja ei maksa koirasta vakuusmaksua. Vastaanottaja maksaa koirasta vakuusmaksuna _________euroa. Vakuusmaksu on enintään puolet koiran arvosta. Luovuttaja palauttaa vakuusmaksun vastaanottajalle käytettyään koiraa sopimuksen mukaisesti jalostukseen. Maksu palautetaan viimeistään, kun pentueen syntymästä on kulunut kolme kuukautta. Jos luovuttaja ei käytä koiraa jalostukseen, vakuusmaksu jää hänelle.

Lisäehto: Vakuusmaksu puolet koiran ostohinnasta

5. Ilmoitusvelvollisuus. Vastaanottaja ilmoittaa luovuttajalle nartun juoksuajoista viimeistään toisena päivänä niiden alkamisesta. Luovuttaja ilmoittaa vastaanottajalle hyvissä ajoin, milloin hän aikoo astuttaa nartun.

6. Pentueen hoito. Narttu synnyttää luovuttajan / vastaanottajan luona. Jos narttu synnyttää vastaanottajan luona, tällä on oikeus saada luovuttajalta korvaus pentueen hoidosta aiheutuneista kuluista.

Lisäehto: Nartty synnyttää luovuttajan luona

7. Luovutus astutusta, synnytystä ja jalostukseen liittyviä terveystutkimuksia varten. Jos narttu synnyttää vastaanottajan luona, luovuttaja saa noutaa pentueen aikaisintaan silloin, kun se täyttää seitsemän viikkoa. Luovuttajan on noudettava pentue viimeistään silloin, kun se täyttää kahdeksan viikkoa, ellei sovita myöhemmästä ajankohdasta. Jos narttu synnyttää luovuttajan luona, saa luovuttaja luovuttaa nartun vastaanottajalle aikaisintaan pentueen ollessa seitsemän viikon ikäinen. Nartulla on oltava tarvittaessa mahdollisuus vapaasti poistua pentujensa luota. Astutusta varten luovuttaja voi pitää narttua luonaan enintään 2 viikkoa. Jalostukseen liittyviä tutkimuksia varten on luovuttajalla oikeus pitää narttua luonaan korkeintaan kaksi viikkoa.

8. Kulujen jako. Luovuttaja vastaa koiran jalostuskäytön aiheuttamista kuluista (mm. rodunomaisten terveystarkastusten aiheuttamat kulut, astutusmaksut ja nartun lisäruokinta odotus- ja imetysaikana). Luovuttaja vastaa myös näyttely-, koe- ja kilpailukuluista (mm. ilmoittautumismaksut, matka- ja trimmauskulut), jos hän on pidättänyt itsellään nämä oikeudet. Vastaanottaja vastaa koiran tavanomaisesta hoidosta aiheutuneista kuluista (mm. ruokinta sekä tavanomaiset rokotus- ja sairauskulut) sekä koiraverosta. Muista sairaudenhoitokuluista osapuolet vastaavat puoliksi omistusoikeuden siirtymiseen asti, ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu.

9. Vahingonvastuu. Jos koira kuolee tai vahingoittuu, ja se johtuu jommankumman osapuolen tuottamuksesta tai tahallisuudesta, toisella osapuolella on oikeus vahingonkorvaukseen.

10. Koiran vakuuttaminen kuoleman varalta. Osapuolet ovat sopineet, että koira vakuutetaan kyllä ei. Vakuutuksenottajasta ja mahdollisen vakuutuskorvauksen jaosta on sovittava lisäehdoissa.

Lisäehto: Ei tarvitse vakuuttaa

11. Luovuttajan oikeus purkaa sopimus ja koiran takaisin saaminen. Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada koira takaisin vakuusmaksua palauttamatta, jos vastaanottaja rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja tai toimii eläinsuojelusäännösten vastaisesti. Luovuttajalla ei ole oikeutta ottaa itse koiraa takaisin ilman vastaanottajan suostumusta. Jos vastaanottaja ei luovuta koiraa vapaaehtoisesti, luovuttajan on turvauduttava viranomaisen apuun oikeuksiensa toteuttamiseksi. Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada koira takaisin jäljellä olevan vakuusmaksun palauttamalla, jos hänen mahdollisuutensa käyttää koiraa sopimuksen mukaisesti jalostukseen olennaisesti heikentyvät vastaanottajan menettelyn, esim. luovuttajan antamien hoito- ja ruokintaohjeiden olennaisen noudattamatta jättämisen vuoksi. Luovuttaja antaa vastaanottajalle koiran hoito- ja ruokintaohjeet kirjallisesti.

12. Vastaanottajan oikeus purkaa sopimus. Jos vastaanottaja haluaa purkaa sopimuksen ja luopua koirasta, koira palautetaan luovuttajalle ja vakuusmaksu jää luovuttajalle. Osapuolet voivat milloin tahansa yhdessä sopia siitä, että vastaanottaja lunastaa omistusoikeuden kokonaan luovuttajalta maksamalla jäljellä olevan vakuusmaksun ja pennun hinnan erotuksen.

Lisäehto: koiraa ei voi lunastaa rahalla, vaan sopimus purkautuu ja koira palaa luovuttajalle.

13. Siirtokielto. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle.

14. Rekisteritodistus. Luovuttajalla on oikeus pitää koiran rekisteritodistus hallussaan, kunnes omistusoikeus on siirtynyt kokonaan vastaanottajalle. Omistusoikeuden siirryttyä hän luovuttaa rekisteritodistuksen vastaanottajalle viipymättä ja ilman eri maksua.

15. Lisäehdot. Osapuolet voivat sopia lisäehdoista tai muuttaa edellä olevia ehtoja (mm. sopia toisesta pentueesta), jos se esim. koiran iän, rodun pentueiden pienen koon tai koiran huomattavan arvon vuoksi on tarkoituksenmukaista. Lisäehdoissa ei saa kuitenkaan asettaa vaatimuksia pentujen lukumäärän, värin tai sukupuolen suhteen. Lisäehdot eivät saa muodostua kohtuuttomiksi. Lisäehdot on kirjattava erilliseen liitteeseen, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Osapuolet ovat sopineet lisäehdoista kyllä ei. Sopimusehdot on luettava yhteisesti ennen allekirjoittamista. Kääntöpuolella on koiranomistajan perusohje sekä ohjeita luovuttajalle ja vastaanottajalle sopimuksentekoa varten. Tätä sopimusta ja sen mahdollista lisäehdot sisältävää liitettä on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

***

Hyödyllisiä linkkejä:

Wikipedia / sijoituskoira