Pentukoppa‎ > ‎

Sijoitussopimus

Sijoitussopimus pähkinänkuoressa:

"Koiran sijoittaminen on koirankasvatuksessa käytetty termi, jolla tarkoitetaa koiran kauppaa lykkäävin ehdoin. Luovuttaja (yleensä koiran kasvattaja) ja vastaanottaja ("ostaja") tekevät sopimuksen koiran sijoittamisesta. Sijoituksessa koiran jalostusoikeus jää luovuttajalle ja koiran hallintaoikeus vastaanottajalle. Koiran omistusoikeus on luovuttajalla tai vaihtoehtoisesti luovuttajalla ja vastaanottajalla yhteisesti, kunnes sijoitussopimus raukeaa. Näytteilleasettamis- ja kilpailuoikeudesta sovitaan tapauskohtaisesti. Luovuttaja voi vaatia koirasta vakuusmaksun, jonka hän palauttaa vastaanottajalle, jos koiraa käytetään jalostukseen. Vakuusmaksu saa olla korkeintaan puolet pennun hinnasta. 

Narttu sijoitetaan yleensä yhtä pentuetta vastaan. Mikäli kyseessä on erityisen arvokas koira, esimerkiksi tuontikoira, tai rodulla on yleensä pienet pentueet, voidaan sopia kahdesta pentueesta. Sijoitussopimus raukeaa, kun sovittu määrä pentueita on syntynyt. Yksikin kuollut pentu lasketaan pentueeksi. Sopimus raukeaa myös koiran täyttäessä kolme tai neljä vuotta (sopimukseen mukaan). Mikäli sopimus raukeaa iän perusteella, luovuttaja saa pitää vakuusmaksun. Vastaanottajalla on velvollisuus ilmoittaa nartun kiiman alkamisesta ja terveyteen liittyvistä asioista. Luovuttaja maksaa kaikki jalostukseen ja pennuttamiseen liittyvät kulut (jalostustarkastukset, lisäruoka ja -madotukset) ja vastaanottaja normaalit koiranpitoon liittyvät kulut (ruoka, rokotukset, koiravero). Suomen Kennelliitto suosittelee käytettäväksi Kennelliiton sijoitussopimuskaavaketta." Lähde Wikipedia

Mitä tarkoittaa sijoituskoira kasvattajan näkökulmasta?

Sijoituskoira on koira, jonka kasvattaja haluaa sijoittaa perheeseen tarkoituksenaan käyttää ko. koiraa jalostukseen myöhemmin. Jokaisella kasvattajalla on kantanarttu, joka on pohjana pitkäjänteiselle jalostustyölle. Jos jalostustyötä haluaa jatkaa, ei ole mahdollista loputtomiin teettää pentuja kantanartulla (sitä kutsutaan pentutehtailuksi). Kasvattaja voi tietysti itse pitää kantanarttunsa narttupennun ja jatkaa sitä kautta jalostustyötään. Mutta jossain vaiheessa raja tulee vastaan, eikä ole koirien edun mukaista kasvattaa koiralauman kokoa kotonaan, jos tarkoituksena on pitää "kotikenneliä".

Missä on pentutehtailun raja? Yksi määritelmä on, että koiranpennuille ei riitä asianmukaisia tiloja eikä aikuisia koiria ei pystytä hoitamaan ja kouluttamaan. Suomessa rekisteröitiin vuonna 2005 42000 pentua, silloin Suomessa oli 6797 kasvattajaa. Yli sata pentua vuodessa kasvattavia kenneleitä oli yksi ja yli 50 pentua vuodessa kasvatti 26 kenneliä. Nämä kennelit olivat hyvin hoidettuja ja valvottuja, niissä oli asianmukaista työvoimaa hoitamaan koirat. 

Pentutehtaat eivät ole pelkästään muiden maiden ongelma, vaan läänineläinlääkärit törmäävät erilaisiin pentutehtaisiin Suomessakin. Valkealassa oli 135 koiraa omakotitalossa, koirat elivät erittäin likaisissa tiloissa ja niillä oli paljon hoitamattomia sairauksia.

Itselleni on erittäin tärkeää, että koirani elävät kotonamme muun perheen kanssa ja jokaisella kotonamme elävällä koiralla on mahdollisuus harrastaa ja viettää rikasta, hyvää koiran elämää vanhuuden päiviin asti. Meille se on tarkoittanut käytännössä sitä, että neljä koiraa kotona on ehdoton yläraja, jonka jälkeen emme pysty tarjoamaan koirillemme yksilöllistä aktiivista harrastuselämää puhtaasti ajan puutteen vuoksi.

Minulle on tärkeää, että koiramme eivät elä suuressa koiralaumassa, vaan jokaisella koiralla on suhde minuun. Yhteen koiraan on helppo luoda suhde, ihminen on koiran elämän keskipiste. Koira on kuitenkin laumaeläin ja yksinäisen koiran elämä voi olla yksinäistä. Kahta koiraa on helppo hallita ja koirista on seuraa toisilleen. Kolme koiraa on jo lauma ja laumakäyttäytyminen alkaa tulla esiin. Pentu kiintyy helposti aikuisiin koiriin, joiden kanssa se viettää suurimman osan vuorokaudesta. Neljä koiraa on jo lauma ja laumakäyttäytyminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Kun koiria on neljä, saa tehdä töitä, jotta saa luotua koiriin yksilöllisen suhteen.

Mikä on siis sijoituskoira? Sijoituskoira on koira, jonka kasvattaja on sijoittanut perheeseen, jotta voisi jatkaa kasvatustyötään ko. pennun kautta.

Sopiiko minulle sijoituspentu?

Tärkein kysymys on, miksi haluat sijoituskoiran? Koska sijoitussopimus on sopimus, on tärkeää, että sopimuksesta on etua molemmille osapuolille. Minun ensimmäinen villakoirani oli sijoituskoira.

Syyt, miksi halusin sijoituskoiran, olivat melko perinteiset. En tiennyt villakoirista kovin paljoa ja halusin kasvattajan tuen harrastukseni alkumetreille. Halusin pentueen lupaavimman narttupennun, pennun, johon myös kasvattaja itse uskoi. En ollut kovin kiinnostunut näyttelyistä, mutta halusin jättää itselleni option siihen, että jos innostuisin näyttelyistä, kasvattaja a) uskoi pentuun, jonka luovutti minulle, b) saisin tukea trimmauksessa ja näyttelyssä esittämisessä. Lisäksi minulle oli ok, että koirani saisi pentuja, kunhan kasvattaja ottaisi vastuun terveysasioista, uroksen valinnasta, synnytyksestä, jne.

Jos haluat koiran, joka on puhtaasti sinun, sijoituskoira ei sovi sinulle. Kasvattaja on kiinnostunut sijoituskoirastaan, haluaa seurata sen kehitystä ja varmistaa, että sen turkki on hyvin hoidettu. Kasvattaja haluaa viedä koiraa näyttelyihin ja terveystarkastuksiin. Kasvattajaa kiinnostaa koiran luonne, jotta hän voisi arvioida, voiko koiraa käyttää jalostukseen. Jos yhteydenpito kasvattajaan ei tunnu sinulle luontevalta, ei ole hyvä ajatus ottaa sijoituskoiraa. Silloin sinulle sopii parhaiten koiranpentu, jonka voit ostaa omaksesi.

Mitä tarkoittaa sijoitussopimus?

Sopimuksia on monenlaisia, mutta Kennelliiton kasvattajasitoumuksen tehneet kasvattajat käyttävät SKL:n sijoitussopimusta. Sopimus määrittelee melko tarkasti kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus jättää jonkin verran vapautta tehdä lisäehtoja, mutta niiden täytyy olla kohtuullisia. Sopimusta tehdessään kannattaa olla tarkkana, että ymmärtää, mitä on sopimassa ja miettiä myös, onko sopimus kohtuullinen. Kun sopimuksen on allekirjoittanut, se on sitova sopimus. Jos sopimuksen lisäehdot askarruttavat, kannattaa ottaa yhteyttä Kennelliittoon ja kysyä asiaa. Huom: ennen kuin allekirjoittaa sopimuksen.

Agidream's sijoitussopimus

Miltä näyttää Agidream'sin sijoitussopimus? Sijoitussopimus on SKL:n sijoitussopimus alla mainituilla lisäehdoilla:

1. Omistus- ja hallintaoikeus. Nartun hallintaoikeus siirtyy sopimuksen allekirjoittamisen myötä vastaanottajalle omistus- ja jalostusoikeuden jäädessä määräajaksi luovuttajalle. Omistusoikeus siirtyy vastaanottajalle kahden kuukauden kuluttua siitä, kun narttu on synnyttänyt yhden pentueen. Luovuttajalla on oikeus päättää, millä uroksella narttu astutetaan. Luovuttaja rekisteröi syntyneen pentueen Kennelliiton rekisteriin. Vaikka narttu ei olisi saanut pentuja, sen omistusoikeus siirtyy vastaanottajalle kuitenkin viimeistään kun narttu täyttää neljä vuotta. Jos narttu on astutettu niin, että nartun ikäraja täyttyy ennen synnytystä, siirtyy omistusoikeus vasta kahden kuukauden kuluttua synnytyksestä. Luovuttaja pidättää itsellään näytteille asettamisoikeuden [ koe- ja kilpailuoikeuden ].

Lisäehto: a) Isovillakoirilla ei lisäehtoa = 1 pentue b) Kääpiö/toyvillakoirilla 2 pentuetta. Perustelu: kääpiövillakoirien pentueet ovat pieniä.

Lisäehto: 

Luovuttaja jättää itselleen näytteille asettamisoikeuden kolmeen näyttelyyn, koiran ollessa 9-24 kk ikäinen. Luovuttaja ilmoittaa näyttelystä 1-3 kk ennen näyttelyä. Luovuttaja vastaa ko. näyttelyiden kaikista kuluista, kuten ilmoittautuminen, matkat ja trimmaus. Luovuttaja noutaa koiran ja palauttaa koiran sovittuna aikana. Luovuttaja esittää koiran kehässä, ellei toisin sovita.

Kääpiövillakoira: Vastaanottaja voi viedä koiraa haluamiinsa näyttelyihin ja kisoihin, osallistumismaksut (ei matka / majoituskuluja) maksetaan puoliksi vastaanottajan ja luovuttajan kesken sopimuksen voimassaolon ajan kuittia (ja kirjallista arvostelua, koskee näyttelyitä) vastaan. Tällöin vastaanottaja huolehtii matka- & trimmauskuluista. Jos trimmausaika sovitaan ajoissa ja luovuttajan aikatauluihin sopivaksi, luovuttaja trimmaa koiran näyttelyyn ilman eri korvausta.

2. Vakuusmaksu. 

Kyllä, summa ____________ € Ei ]

Vakuusmaksu on suoritettu kokonaan  ]

Vakuusmaksu maksetaan osissa. 

Maksusta on sopimuksen tekohetkellä maksettu ____________ € Vastaanottaja suorittaa luovuttajalle loppuosan vakuusmaksusta ____________ € seuraavasti: käteinen tilille, eräpäivä: ______.______.20_____ 

Vastaanottajan luovuttajalle maksama vakuusmaksu voi olla enintään 50 % nartun sopimukseen merkitystä arvosta. Luovuttaja palauttaa vakuusmaksun käytettyään narttua sopimuksen mukaisesti jalostukseen. Mikäli narttua ei käytetä jalostukseen sopimuksen mukaisesti, vakuusmaksu jää luovuttajalle.

Lisäehto: 

Vastaanottaja maksaa koirasta vakuusmaksuna 800 euroa. Vakuusmaksu on enintään puolet koiran arvosta. Luovuttaja palauttaa vakuusmaksun vastaanottajalle käytettyään koiraa sopimuksen mukaisesti jalostukseen. Maksu palautetaan viimeistään, kun pentueen syntymästä on kulunut kaksi kuukautta. Jos luovuttaja ei käytä koiraa jalostukseen, vakuusmaksu jää hänelle.

Huom. Vakuusmaksu palautetaan kun koiraa on käytetty sopimuksen mukaan jalostukseen eli toisen pentueen jälkeen / kääpiövillakoira. Jos sopimus puretaan aiemmin, vakuusmaksua ei palauteta.

3Vastaanottajan erityiset oikeudet ja velvollisuudet 

Hallintaoikeus Nartun hallintaoikeus on sopimuksen voimassaoloajan vastaanottajalla, eikä vastaanottajalla ole velvollisuutta luovuttaa narttua luovuttajalle muissa kuin tässä sopimuksessa erikseen mainituissa tilanteissa. 

Hoito- ja ruokintaohjeet Vastaanottaja sitoutuu noudattamaan luovuttajan hänelle kirjallisesti antamia hoito- ja ruokintaohjeita. 

Astutus, synnytys ja jalostukseen liittyvät terveystutkimukset Vastaanottajalla on velvollisuus luovuttaa narttu luovuttajalle astutusta, synnytystä ja jalostukseen liittyviä terveystutkimuksia varten. 

Jos narttu synnyttää luovuttajan luona, vastaanottajalla on oikeus saada narttu itselleen aikaisintaan pentueen ollessa seitsemän viikon ikäinen. Jos narttu synnyttää vastaanottajan luona, luovuttaja saa noutaa pentueen aikaisintaan silloin, kun se täyttää seitsemän viikkoa. 

Astutusta tai jalostukseen liittyviä terveystutkimuksia varten vastaanottajalla on velvollisuus antaa narttu luovuttajan hallintaan enintään kahden viikon ajaksi. Erityisesti vastaanottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, ettei narttua pääse astumaan muu uros kuin luovuttajan valitsema uros. 

Pentueen hoito Jos narttu synnyttää vastaanottajan luona, vastaanottaja sitoutuu hoitamaan pentueen luovuttajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vastaanottajalla on oikeus saada luovuttajalta korvaus pentueen hoidosta aiheutuneista kuluista. Korvauksen perusteista tulee sopia lisäehdoissa. Liite nro _____ 

Ilmoitusvelvollisuus Vastaanottaja ilmoittaa luovuttajalle nartun juoksuajoista viimeistään toisena päivänä juoksun alkamisesta. Lisäksi vastaanottaja sitoutuu toimittamaan luovuttajalle kopiot kaikista nartun eläinlääkärilausunnoista, myös niistä, jotka eivät suoraan liity jalostuskäyttöön. 

Vastaanottajan oikeus purkaa sopimus Jos vastaanottaja haluaa purkaa sopimuksen ja luopua nartusta, se palautetaan luovuttajalle ja vakuusmaksu jää luovuttajalle. Vastaanottaja ja luovuttaja voivat milloin tahansa sopia nartun omistusoikeuden siirtymisestä. Silloin vastaanottaja maksaa vakuusmaksun ja sopimuksessa määritellyn nartun arvon välisen erotuksen. 

Omistajanmuutos Vastaanottaja sitoutuu tekemään nartusta omistajanmuutoksen Omakoiran kautta tai toimittamaan omistajanmuutosilmoituksen Kennelliittoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. 

Lisäohje ruokinta:Vastaanottaja sitoutuu noudattamaan kasvattajan ruokintaohjeita kirjaimellisesti. 
Pure Natural kuivamuonaa ja raikasta vettä koko ajan saatavilla.

Lisäohje turkinhoito:

Vastaanottaja sitoutuu pitämään turkin näyttelykunnossa sopimuksen ajan eli koiran turkin on oltava takuton, eikä sitä saa leikata lyhyeksi. Turkin hoitoon kuuluu säännöllinen pesu ja konetyöt viikon välein sekä trimmaukseen tuonti 2 kk:n välein pestynä ja konetyöt tehtynä. Vastaanottajan on sovittava trimmausajat ajoissa, vähintään kuukautta ennen seuraavaa trimmausaikaa. Pentuaikana ennen takkuikää, vastaanottaja sitoutuu totuttamaan pennun konetöihin ja käsittelyyn, mikä voi vaatia konetöitä useammin kuin 2 viikon välein.

Lisäehto: Pentueen hoito, koira on luovuttajan luona viikko ennen synnytystä ja 7 viikkoa synnytyksen jälkeen, niin kauan kuin narttu imettää.

Lisäehto: Luovuttaja sitoutuu huolehtimaan kaikista astutukseen liittyvistä kuluista kuten silmä- ja polvitarkastuksista sekä raskauteen liittyvistä testeistä, esim. progesteroni, ultra, jne. Luovuttaja hoitaa astutusmaksut ym. astutukseen liittyvät kulut.

Yllämainituista muista sairaudenhoitokuluista (jotka eivät liity jalostukseen), vastaa vastaanottaja. 

Jos vastaanottaja vie koiran eläinlääkäriin ja haluaa jakaa kuluja puoliksi, on niistä sovittava luovuttajan kanssa kirjallisesti ennen eläinlääkäriin vientiä ja luovuttajalla on oikeus valita eläinlääkäri. Jos kuluista ei päästä yksimielisyyteen, niistä vastaa vastaanottaja. Vastaanottajalla on oikeus purkaa sopimus ja palauttaa koira, jos eläinlääkärinkulut ovat hänelle kohtuuttomia. Vakuusmaksua ei palauteta, sillä koira on luovutettu terveenä ja vaikka koira on Suomen lain mukaan kauppatavara, kyseessä on elävä olento ja riski piilevistä vioista on aina olemassa riskinä, jonka kumpikin osapuoli ottaa sopimusta tehdessään. Luovuttaja suosittelee vakuutuksen ottamista.

Huom:Kääpiövillakoirilla astutuksen alaikäraja on 18 kk, isovillakoirilla 24 kk.

Lisäehto:Sopimusta ei voi purkaa rahalla, koska kasvattaja on tehnyt sopimuksen koiran jalostusarvon takia, jota ei voi korvata rahalla. Jos vastaanottaja haluaa purkaa sopimuksen, sopimuksen voi purkaa vain palauttamalla koiran. Luovuttaja on antanut sopimuksen vastaanottajalle luettavaksi hyvissä ajoin ennen luovutusta ja vastaanottaja on ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän lisäehdon.

4. Luovuttajan erityiset oikeudet ja velvollisuudet 

Hallintaoikeus Luovuttajalla on oikeus saada narttu hallintaansa vain vain tässä sopimuksessa erikseen mainituissa tilanteissa, ja vastaanottajalla on velvollisuus luovuttaa narttu luovuttajalle. Jos vastaanottaja ei voi pitää narttua, puretaan tämä sopimus, ja luovuttaja sitoutuu ottamaan omistamansa nartun takaisin, ellei muuta erikseen sovita. 

Hoito- ja ruokintaohjeet Luovuttaja antaa vastaanottajalle nartun hoito- ja ruokintaohjeet kirjallisesti. 

Astutus, synnytys ja jalostukseen liittyvät terveystutkimukset Luovuttajan on ilmoitettava vastaanottajalle hyvissä ajoin nartun astutuksesta tai sille teetettävistä terveystutkimuksista. Luovuttaja noutaa nartun vastaanottajalta astutusta, synnytystä ja pentueen hoitoa sekä terveystutkimuksia varten. Jalostukseen liittyviä terveystutkimuksia varten luovuttaja voi pitää narttua hallussaan yhteensä enintään kahden viikon ajan. Astutusta varten luovuttaja voi pitää narttua hallussaan enintään kahden viikon ajan. Synnytystä varten luovuttajalla on oikeus saada narttu luokseen aikaisintaan kaksi viikkoa ennen synnytyksen laskettua aikaa. Mikäli vastaanottaja kuljettaa nartun luovuttajalle näissä tilanteissa, on luovuttajalla velvollisuus korvata vastaanottajalle sovittuun paikkaan toimittamisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut (ensisijaisesti matkakulut). 

Pentueen hoito Luovuttaja vastaa pentueen hoidosta aiheutuvista kustannuksista tämän sopimuksen mukaisesti. Jos narttu synnyttää vastaanottajan luona, on luovuttajalla velvollisuus korvata pentueen hoidon aiheuttamat kulut. Korvauksen perusteista tulee sopia lisäehdoissa. Liite nro _____ 

Luovuttajan oikeus purkaa sopimus ja nartun takaisin saaminen Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada narttu takaisin vakuusmaksua palauttamatta, jos vastaanottaja rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja tai toimii eläinsuojelusäännösten vastaisesti siten, että viranomainen on sen todennut. Edellä mainituissa tilanteissa luovuttajalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada narttua takaisin ilman vastaanottajan suostumusta tai viranomaispäätöstä. Luovuttajalla on myös oikeus purkaa sopimus ja saada narttu takaisin palauttamalla vakuusmaksu, jos luovuttajan mahdollisuus käyttää narttua jalostukseen todetaan olennaisesti heikentyneen vastaanottajan menettelyn, esim. luovuttajan antamien hoito- ja ruokintaohjeiden olennaisen noudattamatta jättämisen vuoksi, tai jos vastaanottaja muuten rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja. 

Rekisteritodistus, omistajanmuutosilmoitus ja eläinlääkärilausunnot Luovuttaja toimittaa vastaanottajalle nartun rekisteritodistuksen, omistajatodistuksen, valtuutusavaimen ja muut hallussaan olevat nartun omistusoikeuden kannalta olennaiset asiakirjat viimeistään yhden kuukauden kuluttua nartun omistusoikeuden siirtymisestä vastaanottajalle sekä antaa tarvittaessa kirjallisen suostumuksensa nartun omistajanmuutoksen tekemiseksi Kennelliittoon. Jos vastaanottaja ei tee omistajanmuutosilmoitusta Kennelliittoon kolmen kuukauden sisällä omistusoikeuden siirtymisestä, luovuttajalla on oikeus tehdä omistajanmuutosilmoitus vastaanottajan puolesta lähettämällä kopio sijoitussopimuksesta Kennelliittoon: Kyllä  ] Ei  ] 

Lisäksi luovuttaja sitoutuu toimittamaan vastaanottajalle kopiot kaikista nartun eläinlääkärilausunnoista, myös niistä, jotka eivät suoraan liity jalostuskäyttöön.

5. Vastuu nartun jalostuskäyttöön, hoitoon ja terveyteen liittyvistä kustannuksista 
Luovuttaja vastaa nartun jalostuskäyttöön liittyvistä kuluista, esim. PEVISA-ehtojen mukaiset terveystutkimukset. Vastaanottaja vastaa nartun tavanomaisesta hoidosta aiheutuvista kuluista. Muista sairaudenhoitokuluista osapuolet vastaavat puoliksi omistusoikeuden siirtymiseen asti.

Lisäehto:Luovuttaja sitoutuu huolehtimaan kaikista astutukseen liittyvistä kuluista kuten silmä- ja polvitarkastuksista sekä raskauteen liittyvistä testeistä, esim. progesteroni, ultra, jne. Luovuttaja hoitaa astutusmaksut ym. astutukseen liittyvät kulut.

Yllämainituista muista sairaudenhoitokuluista (jotka eivät liity jalostukseen), vastaa vastaanottaja. 

Jos vastaanottaja vie koiran eläinlääkäriin ja haluaa jakaa kuluja puoliksi, on niistä sovittava luovuttajan kanssa kirjallisesti ennen eläinlääkäriin vientiä ja luovuttajalla on oikeus valita eläinlääkäri. Jos kuluista ei päästä yksimielisyyteen, niistä vastaa vastaanottaja. Vastaanottajalla on oikeus purkaa sopimus ja palauttaa koira, jos eläinlääkärinkulut ovat hänelle kohtuuttomia. Vakuusmaksua ei palauteta, sillä koira on luovutettu terveenä ja vaikka koira on Suomen lain mukaan kauppatavara, kyseessä on elävä olento ja riski piilevistä vioista on aina olemassa riskinä, jonka kumpikin osapuoli ottaa sopimusta tehdessään. Luovuttaja suosittelee vakuutuksen ottamista.

6. Vahingonvastuu ja nartun vakuuttaminen 
Jos narttu kuolee tai vahingoittuu jommankumman osapuolen tuottamuksellisen tai tahallisen menettelyn seuraamuksena, on vahingon kärsineellä osapuolella oikeus vahingonkorvaukseen. Vakuutuksen ottaja sitoutuu toimittamaan toiselle osapuolelle kopion vakuutuskirjasta välittömästi saatuaan sen. Osapuolet ovat sopineet, että narttu vakuutetaan: Kyllä  ] Ei  ] 

Vakuutustyypistä, vakuutuksen ottajasta, päivämäärästä, johon mennessä vakuutus on otettava, vakuutusmaksujen suorittamisesta sekä vakuutuskorvauksen jaosta on sovittava lisäehdoissa. Liite nro _____

Lisäehto: 
Luovuttaja vakuuttaa koiran Tapiolassa, vastaanottaja huolehtii vakuutusmaksuista, n. 70 euroa vuodessa. Vakuutuskorvaus kuolemantapauksen yhteydessä jos ensimmäistäkään pentuetta ei ole syntynyt, korvaus tulee luovuttajalle, jos 1. pentue on syntynyt korvaus jaetaan puoliksi luovuttajan ja vastaanottajan kesken.    

7. Siirtokielto 
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

8. Lisäehdot 
Osapuolet voivat tarvittaessa sopia kirjallisesti lisäehdoista tai edellä mainittujen sopimusehtojen muuttamisesta erittäin painavista syistä. Perustelut lisäehdoille tai sopimuksen muuttamiselle on mainittava kirjallisesti. Lisäehdoissa ei kuitenkaan saa asettaa vaatimuksia pentujen lukumäärän tai ominaisuuksien kuten terveyden, värin tai sukupuolen suhteen eikä omistusoikeuden siirtymisen myöhentämisestä. 
Lisäehdot eivät saa muodostua kohtuuttomiksi! 
Osapuolet ovat sopineet lisäehdoista: Kyllä  ] Ei  ]  Lisäehdot tulee kirjata, allekirjoittaa ja liittää tähän sopimukseen. Liite nro _____

***

Hyödyllisiä linkkejä: